24 มีนาคม 2564. เวลา 08.30 น. ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด นายเชาว์ทวีพัฒน์ ดนัยนันท์ ในฐานะประธาน คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ ทม.ล้อมแรด ได้รับมอบหมายจากนายอำเภอเถิน เข้าพบปะและให้กำลังใจ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) สำหรับการเลือกตั้ง สท.และนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรดโดยวันนี้มี สมาชิก กปน.เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 8 หน่วยเลือกตั้งและพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาล รวมกว่า 100 คนเข้าร่วมฝึกอบรม

ทั้งนี้ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง สท.และนายกเทศมนตรี ประจำเทศบาลเมืองล้อมแรด ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้จัดการเลือกตั้งแก่ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ กปน. จำนวน 3 เขตเลือกตั้ง 24 หน่วยเลือกตั้ง จำนวนรวม 330 คน โดยมี นายถาวร วังคำหมื่น นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ สนง.พัฒนาชุมชนอำเภอเถิน และ ร้อยตำรวจเอกอินทวน กาวี ข้าราชการบำนาญ สถานีตำรวจภูธรเถินเป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจกับเจ้าพนักงานจัดการเลือกตั้ง สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. ได้อย่างถูกต้อง สุจริต และเที่ยงธรรมโดยแบ่งการฝึกอบรมวันละ 1 เขตเลือกตั้ง ตามมาตรการป้องกันโควิด -19 ระยะเวลา 3 วัน ในระหว่างวันที่ 23-25 มีนาคม 2564 ขณะนี้มีสมาชิก กปน.ประจำเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 1 ถึงหน่วยเลือกตั้งที่ 8 ได้ผ่านการฝึกอบรมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว

162649063_283115020166039_7867897955313098552_n.jpg

162639710_282539346582622_6276498114724018514_n.jpg

162516582_2077833025848772_6341128496516145377_n.jpg

165283494_528851224794317_4207000354365767023_n.jpg

162035773_179183417200617_47555945757837782_n.jpg

164382913_500262961137434_1603341573031227187_n.jpg

164072083_897974884315123_6707546508364881789_n.jpg

162882998_791115778170502_1971255955556868543_n.jpg

162875523_1366591643697882_122789937605288495_n.jpg

162649063_283115020166039_7867897955313098552_n.jpg