ประชาสัมพันธ์ : กรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งเตือนภัยจากพายุฤดูร้อน รายละเอียดดังนี้

0001.jpg0002.jpg