ประชาสัมพันธ์ : เทศบาลเมืองล้อมแรด ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน (megaphone) เรื่อง "พายุฤดูร้อน" บริเวณภาคเหนือ มีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 21 - 22 มีนาคม 2564 รายละเอียดดังนี้

491619.jpg