พิมพ์
หมวดหลัก: สำนักปลัดเทศบาล
หมวด: งานสำนักปลัดเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๔
ฮิต: 561

เทศบาลเมืองล้อมแรด ขอประชาสัมพันธ์ : เรื่อง ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวันเลือกตั้งเทศบาล
ห้ามขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในพื้นที่ ต.ล้อมแรด ช่วงวันเลือกตั้งเทศบาล
ตั้งแต่ วันเสาร์ ที่ 27 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. ไปจนถึงเวลา 18.00 น.ของวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564
ผู้ใดฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

#เลือกตั้งเป็นหน้าทีเลือกคนดีบริหารบ้านเมือง
#เทศบาลเมืองล้อมแรด
#เมืองเถินน่าอยู่
#ล้อมแรดน่าอยู่

599.jpg