เมื่อเวลา เวลา 13.00 น. วันที่ 13 มีนาคม 2564 ที่วัดหนองเตา หมู่ 8 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง นางสมถวิล ธรรมใจกูล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมด้วย นายสุวิทย์ สรรพช่าง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล นายจักรพงษ์ พุ่มไม้ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง นายเฉลิมพร รัศมีเวียงชัย หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองล้อมแรด นำคณะพนักงานเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ว่าที่ พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายบรรจง ขุนเพชร นายอำเภอเถิน นายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้า สนง.ปภ.จว.ลำปาง ร.ต.ธวัช ล่ำด่ำ นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน นายกวีวัฒน์ สุขเกษม หัวหน้า สนง.ปภ.จว.ลำปาง สาขาอำเภอเถิน และทหารจิตอาสา กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ และพบปะให้กำลังใจ ผู้ประสบวาตภัยในหมู่บ้านหนองเตา ที่ได้รับความความเดือดร้อนจากผลกระทบจากวาตภัยที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมา พร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศบาล และหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่เสียสละและตั้งใจทำงานช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชน จากนั้นได้ร่วมกับเทศบาลเมืองล้อมแรด มอบแผ่นกระเบื้องสนับสนุนให้กับครอบครัวผู้ประสบวาตภัย ได้นำไปซ่อมแซมบ้านให้กลับมามั่นคงแข็งแรง ก่อนที่คณะจะออกเดินทางไปยังตรวจเยี่ยมครอบครัวผู้ประสบปัญหาวาตภัยในพื้นที่อื่นต่อ

สำหรับความเสียหายของวาตภัยที่พบในพื้นที่ ต.ล้อมแรด ครั้งนี้ มีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยได้รับความเสียหาย 251 หลังคาเรือน 14 หมู่บ้าน ส่วนใหญ่พบว่าหลังคาบ้านถูกแรงลมพัดปลิวเสียหาย เทศบาลเมืองล้อมแรด ได้สนับสนุนวัสดุกระเบื้อง หลังคาสังกะสี เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบ้าน รวมจำนวน 3,526 แผ่น โดยได้รับการสนับสนุนกำลังพล จนท.ทหารจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 จำนวนกว่า 10 นาย เข้ามาช่วยเหลือภาคแรงงาน และคาดว่าจะสามารถซ่อมแซมบ้านที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัยทั้งหมดให้แล้วเสร็จทันก่อนพลบค่ำวันนี้.

A309780F-EB7D-4E30-AE47-8D2F9FFBC59B.jpg

249052.jpg

249037.jpg

249034.jpg

249030.jpg

249025.jpg

0DBFA80E-052F-4DED-8D5E-F14A3FF12BFB.jpg

F68CC5CD-36CD-49A2-BA58-7F6D81D368F3.jpg