วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. นางสมถวิล ธรรมใจกุล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ได้มอบหมายให้ นายปกรณ์ ปกรณ์สกุล ลงพื้นที่สำรวจป้ายหาเสียงผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด และนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ในเขตเทศบาล ซึ่งผู้สมัครสามารถจัดทำประกาศหรือแผ่นป้ายหาเสียงได้ตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดและติดประกาศหรือปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งได้เฉพาะสถานที่ ตามที่กกต.ท้องถิ่นประกาศกำหนดเท่านั้น
ทั้งนี้มีป้ายที่ผิดระเบียบจำนวน 3 จุด
1.บริเวณหนองเชียงราน
2.หน้าวัดอุมลอง
3.หัวสะพานสบคือ
เทศบาลเมืองล้อมแรด จะได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้สมัครดำเนินการรื้อถอน หรือแก้ไขให้เป็นไปตามระเบียบต่อไป

Untitled4-0001.gif