การรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด (วันที่สอง)

9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.30 น. ร.ต.ท.สายยันต์ อินตามา ขรก.บำนาญ กรรมการการเลือกตั้ง และนางสมถวิล ธรรมใจกุล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ผู้อำนวยการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลเมืองล้อมแรด ได้ทำหน้าที่ในการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด ตามที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ได้จัดให้มีการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ในระหว่างวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2564

โดยบรรยากาศวันที่สอง มีประชาชนและผู้สนใจ เดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งฯ อย่างบางตา โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการรับสมัคร ตรวจคุณสมบัติและหลักฐานการรับสมัคร ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.ของวันนี้
ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรดและนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรดในวันที่สองเดินทางมาลงทะเบียน ดังนี้

- มีผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด เพิ่มจำนวน 1 ราย ดังนั้น ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 จึง มีผู้มาสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี รวมทั้งหมด 3 ราย
- ไม่มีผู้มาสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด เพิ่มเติม ดังนั้น ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 จึงมีผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด ทั้งหมด 39 ราย แยกเป็นเขตเลือกตั้ง ดังนี้ เขตเลือกตั้งที่ 1 จำนวน 13 ราย เขตเลือกตั้งที่ 2 จำนวน 14 ราย และเขตเลือกตั้งที่ 3 จำนวน 12 ราย

หลังจากนี้ทางศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด จะทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน พร้อมทั้งประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัคร อย่างเป็นทางการ ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
สำหรับประชาชนและผู้สนใจที่มีความประสงค์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองล้อมแรดและนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด สามารถเดินทางมาสมัครได้ จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 ในระหว่างเวลา 08.30-16.30 น.ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการรับสมัคร

146575362_704549666897238_1729623654553815235_n.jpg

146961799_436086764484764_1919215462095409315_n.jpg

146637758_219738669875607_7783349273148461679_n.jpg