เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๔ (วันที่ ๑-๒๐ กันยายน ๒๕๖๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

00705-014-02-page-001.jpg00705-014-02-page-002.jpg