พิมพ์
หมวด: การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน
ฮิต: 544

ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน และข้าราชการ รับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 ตามผังรายการแนบท้ายนี้
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00310-02-page-001.jpg 

box001.gif 

Work-tmlr-00310-02-page-001.jpg