ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ฉบับที่ ๒๙/๒๕๖๒

Written by ทม.ล้อมแรด. Posted in การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

Annotation 2020-01-13 183411.jpg  ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ฉบับที่ ๒๙/๒๕๖๒
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

CitizenKnowledge29-2562-page-003.jpg

box001.gif

CitizenKnowledge29-2562-page-003.jpg

พิมพ์