ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ   Click to listen highlighted text! ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์เทศบาลเมืองล้อมแรด ค่ะ Powered By GSpeech
1200x630wa.png1497553316-102_84842.png

"คำขวัญของจังหวัดลำปาง "ถ่านหินลือชา รถม้าลือลั่น เครื่องปั้นลือนาม งามพระธาตุลือไกล ฝึกช้างใช้ลือโลก" คำขวัญอำเภอเถิน "ส้มเกลี้ยงฉ่ำ น้ำตกงาม โป่งข่ามขลัง วังหินอ่อน" วิสัยทัศน์เทศบาลเมืองล้อมแรด “เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพ ประตูสู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์ ”

ระบบค้นหา

ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนรับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน และข้าราชการ รับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 ตามผังรายการแนบท้ายนี้
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00310-02-page-001.jpg 

box001.gif 

Work-tmlr-00310-02-page-001.jpg

พิมพ์ อีเมล

ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมาย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

Annotation 2020-01-13 183411.jpg  ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมาย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00307-04-page-001.jpg

box001.gif

Work-tmlr-00307-04-page-001.jpg

พิมพ์ อีเมล

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ฉบับที่ ๒๙/๒๕๖๒

Annotation 2020-01-13 183411.jpg  ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ฉบับที่ ๒๙/๒๕๖๒
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

CitizenKnowledge29-2562-page-003.jpg

box001.gif

CitizenKnowledge29-2562-page-003.jpg

พิมพ์ อีเมล

ข่าวประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๒

Annotation 2020-01-13 183411.jpg  ข่าวประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๒
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00303-01-page-002.jpg

box001.gif

Work-tmlr-00303-01-page-002.jpg

พิมพ์ อีเมล

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ฉบับที่ ๓๐/๒๕๖๒

Annotation 2020-01-13 183411.jpg  ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ฉบับที่ ๓๐/๒๕๖๒
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

CitizenKnowledge30-2562-page-001.jpg

box001.gif

CitizenKnowledge30-2562-page-001.jpg

พิมพ์ อีเมล

djembed

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e-GP เทศบาลเมืองล้อมแรด

ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐล่าสุด

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations) อาเซียน (ASEAN) เป็นการรวมตัวกันของ 10 ประเทศในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้นำอาเซียนได้ร่วมลงนามในปฎิญญาว่าด้วยความร่วมมือ อาเซียนเห็นชอบให้จัดตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือการให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือประชาคมเดียวกันให้สำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) แต่ต่อมาได้ตกลงร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015)

75610802_428191127875196_1178205045070495744_2n.jpg

แผนที่ตั้ง

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

และที่

หรือ พบกับพวกเราได้ที่

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech