ประชาสัมพันธ์ : ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน และข้าราชการ รับฟังรายการวิทยุ "มหาดไทยชวนรู้" ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2563 ตามผังรายการแนบท้ายนี้
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00310-02-page-001.jpg 

box001.gif 

Work-tmlr-00310-02-page-001.jpg

Annotation 2020-01-13 183411.jpg  ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ฉบับที่ ๒๙/๒๕๖๒
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

CitizenKnowledge29-2562-page-003.jpg

box001.gif

CitizenKnowledge29-2562-page-003.jpg

Annotation 2020-01-13 183411.jpg  ข่าวประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้ด้านกฏหมาย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00307-04-page-001.jpg

box001.gif

Work-tmlr-00307-04-page-001.jpg

Annotation 2020-01-13 183411.jpg  ข่าวประชาสัมพันธ์รายชื่อสถานประกอบการและหน่วยงานที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี ๒๕๖๒
(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00303-01-page-002.jpg

box001.gif

Work-tmlr-00303-01-page-002.jpg

หมวดหมู่รอง