24 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมเล็กชั้น 4 อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองล้อมแรด นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมด้วยผู้บริหารเทศบาล ร่วมกันมอบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุนทั่วไป ให้แก่ คณะกรรมการหมู่บ้าน 14 หมู่บ้านในเขตเทศบาล เพื่อใช้ดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขต่างๆ ตามความต้องการของพี่น้องประชาชนที่ได้เสนอในเวทีประชาคมหมู่บ้านก่อนหน้านั้น 

116475740_288943085506237_2572514044630512897_n.jpg

116038453_1428165470712914_6723405705564354972_n.jpg

109673597_295324495055781_6356370272357971500_n.jpg

116262084_290007548927066_7385555163662649095_n.jpg