จังหวัดลำปางแจ้งให้หน่วยงานราชการในสังกัดทราบ ข่าวกรณีลูกเรือเครื่องบินทหารชาวอียิปต์ รายละเอียดตามหนังสือลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เพื่อความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน ตามรายละเอียดท้ายนี้
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00475-07-page-002.jpgWork-tmlr-00475-07-page-003.jpgWork-tmlr-00475-07-page-001.jpg