Work-tmlr-00356-01.jpg

เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้เจ้าของนำสัตว์เลี้ยง สุนัข และแมว รับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ หน่วยบริการใกล้บ้าน ตามตารางออกให้บริการภายในเดือนมีนาคมนี้!

90022980_232493744592558_2052441145635504128_n.jpg

90073383_2741016982683535_1597934538003054592_n.jpg

90079414_2641556712792600_2091645203386466304_n.jpg

90129771_160398101685339_8375933182142316544_n.jpg

90160337_506368586693060_8999482005963931648_n.jpg

89957820_1044067939325625_7676302684869099520_n.jpg

89992011_616403042535251_2826995766839476224_n.jpg

90009174_493034028042880_4853090565174067200_n.jpg


(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)