วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับเจ้าหน้าที่จากรพ.เถิน จัดกิจกรรมคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับซีในพนักงานคัดแยกขยะของเทศบาลเมืองล้อมแรด เพื่อค้นหาผู้ติดเชื้อและลดโอกาสป่วยด้วยโรคตับอักเสบซี
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

87737827_2546713065546616_6718792683172659200_n.jpg88321510_2546713015546621_4701378649398444032_n.jpg88184747_2546712975546625_1342358798202830848_n.jpg