เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสํานักงาน (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)Work-tmlr-00573-03-page-001.jpgWork-tmlr-00573-03-page-002.jpg