เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00449-01-page-001.jpg

Work-tmlr-00449-01-page-002.jpg