พิมพ์
หมวดหลัก: กองคลัง
หมวด: งานกองคลัง พ.ศ. ๒๕๖๓
ฮิต: 427

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

Work-tmlr-00401-02-0.jpgWork-tmlr-00401-02-1.jpg