เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ชนิดช่องเดียว บริเวณห้วยปู่โม่ง ถนนเลียบแม่น้ําวัง บ้านหนองเชียงราน หมู่ที่ ๑๒ ตําบลล้อมแรด อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

Work-tmlr-00393-01-page-001.jpg

Work-tmlr-00393-01-page-002.jpg