เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเตา หมู่ที่ ๘ ซอย ๑๑ ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00384-01-1.jpg

box001.gif 

Work-tmlr-00384-01-1.jpg