พิมพ์
หมวดหลัก: กองคลัง
หมวด: งานกองคลัง พ.ศ. ๒๕๖๓
ฮิต: 537

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง ท้องถิ่น ลป.ถ.๒๗-๐๐๘ หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองเชียงราน ตำบลล้อมแรด กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร เทศบาลเมืองล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

Work-tmlr-00347-03-page-001.jpg