เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทําตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล กองคลังเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00338-01-page-001.jpg

box001.gif

Work-tmlr-00338-01-page-001.jpg