วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 15.30 น. นางสมถวิล ธรรมใจกูล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมด้วยนายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่ายในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ( 7 วันอันตราย) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ บริเวณหน้าวัดล้อมแรด พร้อมมอบกาแฟ โอวัลติน เครื่องดื่ม หน้ากากอนามัยและเจล ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่

133641916_890961258377067_2036622776868088571_n.jpg

133192268_1355567341463885_7837295683613121637_n.jpg

132443881_1287642574947383_1017514098375423596_n.jpg

133809414_1097694240666404_5083083024409046324_n.jpg