วันที่ 29 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด ได้รับมอบหมายจาก นางสมถวิล ธรรมใจกูล ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ให้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงปีใหม่ 2564 โดยมีนายเชาว์ทวีพัฒน์ ดนัยนันท์ ปลัดอำเภอ (จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอเถิน เป็นประธานในพิธี เพื่อเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดย เทศบาลเมืองล้อมแรด ได้บูรณาการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายหน่วยงานประกอบด้วย สถานีตำรวจภูธรเถิน โรงพยาบาลเถิน สาธารณสุขอำเภอเถิน ผู้นำชุมชนหมู่บ้าน ตลอดจน อาสาสมัครหน่วยกู้ภัยออมบุญเถิน เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมถึงอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงวันหยุดเทศบาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

133788488_758465934760540_5851498430882446037_n.jpg

133714400_435592404286749_8411242341304573651_n.jpg

133327710_130675225531690_4881919013019783102_n.jpg

133275918_384706675960394_3658385741710891068_n.jpg

133119959_245593743625274_6451134356759124607_n.jpg

133090776_418287185990471_1702361036706198841_n.jpg