เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายเชิด ศานติยศ และ นายสมศักดิ์ บุญมาก เลขาฯ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดฯ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองล้อมแรด ร่วมประกอบพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ณ มณฑลพิธีด้านหน้าที่ว่าการอำเภอเถิน เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทยตลอดมา

122197964_683649342283342_5040139281655430991_n.jpg

122771751_1265623917130598_1277402774161209448_n.jpg

122760018_361868591791630_5762843623529221100_n.jpg

122721335_1022282484943128_2609253909976054362_n.jpg