เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายเชาว์ทวีพัฒน์ ดนัยนันท์ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอเถิน นายวิรัตน์ ก้อนเรือง รองนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด คณะผู้บริหารเทศบาลฯ นายธนกร ปกรณ์สกุล ประธานสภาเทศบาลเมืองล้อมแรด ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลล้อมแรด ให้การต้อนรับรองอธิบดีกรมชลประทานและทีมงาน
นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียร์ รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม พบปะผู้นำท้องถิ่นและรับฟังการบรรยายสรุปความคืบหน้าแผนงานและงบประมาณโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวัง บ้านเหล่า ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ณ สถานที่ตั้งโครงการโดยมีนายธนพล สงวนตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ 2 ร่วมลงพื้นที่และบรรยายสรุปรายละเอียด ลักษณะและความคืบหน้าโครงการ
โครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวัง บ้านเหล่า ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายงานการศึกษาเบื้องต้น ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบตั้งงบประมาณ เพื่อจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อไป

121108889_1004616523284756_382546583837082756_n.jpg

121190585_1779910352172561_1813135108830866646_n.jpg

121226026_3235534923166849_791313363995985974_n.jpg

121088876_986296095223757_6064857499675921048_n.jpg