เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 07.00 น. นายวิรัช ก้อนเรือง รองนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด นางสมถวิล ธรรมใจกูล ปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด พนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองล้อมแรด ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

117234957_930172924144182_2864084385218839592_n.jpg

117134534_738984813552261_1917041988101478155_n.jpg

117362774_623782538555706_6835523013048599068_n.jpg

117348127_300758364366445_8443095477702083779_n.jpg

117234957_930172924144182_2864084385218839592_n.jpg