พิมพ์
หมวดหลัก: สำนักปลัดเทศบาล
หมวด: งานสำนักปลัดเทศบาล พ.ศ.๒๕๖๓
ฮิต: 1080

116795746_916916562136179_8991692838205468451_n.png

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลฯ นางสมถวิล ธรรมใจกูล ปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด และนายจักรพงษ์ พุ่มไม้ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่างเทศบาลฯ ลงพื้นที่สถานที่สำรวจจัดตั้งสถานธนานุบาล จำนวน 3 จุด พร้อมวัดขนาดเนื้อที่ดินบริเวณโดยรอบไว้เป็นข้อมูลพิจารณาตัดสินใจ การจัดตั้งสถานธนานุบาล (โรงรับจำนำ) ถือเป็นภารกิจตามอำนาจหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน

116430297_948646988974258_6317207608449151652_n.jpg

116378546_865782783946998_5026339166947722195_n.jpg

116264647_294002012036966_3405517799790011166_n.jpg

116100857_286742432601838_1789742957433353960_n.jpg

116043440_2662882317364135_7629913522751621814_n.jpg

116037847_671268347064881_6871084192918218994_n.jpg

115974626_1171129603268310_8549573133461122389_n.jpg