เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด พร้อมคณะได้ศึกษาดูงาน ณ เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ในโอกาสนี้ได้ศึกษาดูงานด้านการดำเนินการจัดตั้งสถานธนานุบาล , การจัดตั้งชุมชน และงานประชาสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองเขลางค์นคร
          โดยมีนายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองเขลางค์นครให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

109486461_742403919877898_4261928434036644877_n.jpg

108777403_1391275141071801_1205591822531443801_n.jpg

114584673_3039633349482682_5011878668111231545_n.jpg

109551394_2535277396575895_3420795105427141913_n.jpg