๒๐ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายบัญญัติ จันทมาศ นายช่างสำรวจชำนาญการ หัวหน้าผู้ควบคุมงาน พร้อมด้วย นายกฤษฎาพร แก้วมูลสา นายช่างขุดลอกชำนาญงาน สังกัดกรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม ได้เข้าพบ นายจุมพร ชมภูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด และคณะผู้บริหารเทศบาลฯ เพื่อประชุมหารือแนวทางการขุดลอกแม่น้ำวัง และสถานที่ทิ้งดิน โดยมี นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรด และนายปกรณ์ ปกรณ์สกุล ผอ.กองช่าง เทศบาลเมืองล้อมแรด เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคมได้ร่วมบูรณาการกับเทศบาลเมืองล้อมแรด ในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์แม่น้ำวังในพื้นที่ตำบลล้อมแรด ระยะเวลา 120 วัน ภายใต้วงเงินงบประมาณสนับสนุน จากกรมเจ้าท่า 27.9 ล้านบาท ปริมาตรคิวดินขุดลอกทั้งสิ้น 5.9 แสนลูกบาศก์เมตร จากนั้นได้ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่จริงเพื่อพิจารณาประกอบการตัดสินใจสำหรับการทิ้งดินในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองล้อมแรด

สำหรับแม่น้ำวังในเขตเทศบาลฯ ภายหลังผ่านวิกฤตการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔ หลังจากนั้นไม่นานก็พบการทับถมของตะกอนดินทราย เกิดเป็นสันดอนเกาะแก่ง มีต้นไม้และวัชพืชขึ้นกีดขวางการไหลของน้ำ ส่งผลทำให้แม่น้ำวังตื้นเขิน และถ้าหากการขุดลอกดังกล่าวแล้วเสร็จสภาพภูมิทัศน์ของแม่น้ำวังที่ไหลผ่านพื้นที่เขตเทศบาลฯ จะเป็นอีกพื้นที่่หนึ่งที่มีภูมิทัศน์สวยงาม และเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องประชาชนชาวตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ขอขอบพระคุณ กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคมเป็นอย่างยิ่ง

(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

94137935_3367534353273813_2732065977301729280_o.jpg

93788367_3367542509939664_5701495443930742784_o.jpg

94421225_3367564113270837_4508528862551867392_o.jpg

94371028_3367533056607276_7493068440740036608_o.jpg

94230022_3367533353273913_4458323641209192448_o.jpg

93956739_3367534396607142_987274550259482624_o.jpg

93872777_3367553906605191_1323570468061446144_o.jpg

93859018_3367534643273784_6443552723370508288_o.jpg

93853500_3367534323273816_3120776537817743360_o.jpg

93813032_3367561539937761_2974599825569349632_o.jpg