๒๐​ เมษายน​ ๒๕๖๓ ​ เวลา​ ๐๙.๓๐ น.​ นายจุมพร​ ​ชมภู​รัตน์​ นายกเทศมนตรี​เมืองล้อมแรด​ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล​ฯ ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ขุดลอก​และสถานที่ทิ้งดิน บริเวณริมแม่น้ำวัง ในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา​ หลังกรมเจ้าท่าเริ่มนำเครื่องจักรเข้าขุดลอกแม่น้ำวัง​ในเขตเทศบาล​ ตั้งแต่พื้นที่​ หมู่​ ๘​ บ้านหนองเตา​ถึง​ หมู่​ ๙​ ท่าเมล์​ ระยะทางกว่า​ ๑ กิโลเมตร​ เพื่อขุดลอกและปรับพื้นที่ตลอดลำน้ำให้มีความลึกและความกว้างตามแบบแปลน​ ซึ่งแต่เดิมพบว่าการทับถมของตะกอนดินทรายเป็นเวลานานจนเกิดเป็นสันดอนเกาะแก่งกีดขวางการไหลของน้ำ​และทำให้แม่น้ำวัง​ตื้นเขิน หากการขุดลอกแล้วเสร็จสภาพภูมิทัศน์ของแม่น้ำวังที่ไหลผ่านพื้นที่เขตเทศบาลฯ จะเป็นอีกพื้นที่่หนึ่งที่มีภูมิทัศน์สวยงามมากขึ้น

(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

93618023_156749122399727_425944113041375232_n.jpg94332763_304779310510234_5479841007941976064_n.jpg94098272_168696721016186_3855597244040347648_n.jpg

94022015_1120022041682044_4328290186313072640_n.jpg

93853505_2586577811658955_8607471849707667456_n.jpg