วันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. นายจุมพร ชมพูรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด เป็นประธานเปิดจุดให้บริการตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายสำหรับประชาชาชน บริเวณสถานที่ด้านหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองล้อมแรด ริมถนนสายเถินบุรี หมู่ 3 บ้านท่านาง ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง เพื่อเฝ้าระวังป้องกันและลดความเสี่ยง การเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ในพื้นที่เขตเทศบาลฯ โดยมีคณะผู้บริหารเทศบาล ประกอบด้วย นายวิรัตน์ ก้อนเรือง นายวัชระ กาวิละนันท์ และนายอภิสิทธิ์ สระปัญญา รองนายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด นายนิรันดร์ ทิพหา ที่ปรึกษานายกฯ นายเชิญศานติยศ และ นายสมศักดิ์ บุญมาก เลขานายกเทศมนตรีฯ นายสมพร นาสิงทอง กำนันตำบลล้อมแรด ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานราชการสังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเถิน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเด่นแก้ว และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง สาขาอำเภอเถิน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในเขตเทศบาลเมืองล้อมแรด และพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองล้อมแรดเข้าร่วมกิจกรรม

สำหรับการจัดกิจรรมในครั้งนี้ เทศบาลเมืองล้อมแรด มุ่งหวังให้ประชาชนได้รู้จักการเฝ้าระวังตนเอง ให้ห่างไกลจากโรคโควิด 19 นอกจากจะต้องสวมหน้ากากอนามัยแล้ว หมั่นล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสหรือหยิบจับภาชนะสิ่งของ และหยุดอยู่บ้านเพื่อลดการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 สำหรับประชาชนที่ต้องการตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายเพื่อตรวจเช็คร่างกายตนเองว่ามีไข้ตัวร้อนหรือไม่ ก็สามารถมารับบริการ ณ จุดตรวจบริการที่จัดขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ รวมถึงการบริหารทำความสะอาดมือด้วยสเปรย์แอลกอฮอร์ และการประชาสัมพันธ์ความรู้จากโรคโควิด 19 ด้วย

ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 จังหวัดลำปางเป็นจังหวัดหนึ่งที่พบผู้ป่วยแล้ว ดังนั้นการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องมีความรู้ และได้รับคำแนะนำในการดูแลเฝ้าระวังป้องกันตนเอง เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้าง ดังนั้นการเปิดจุดให้บริการตรวจวัดอุณหภูมิในร่างกายของประชาชนจึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่จะส่งเสริมให้ประชาชนได้รับรู้ถึงวิธีการเฝ้าระวังตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว

(ภาพ:ข้อมูล เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

 IMG_3480.JPG

IMG_3490.JPG

IMG_3493.JPG

IMG_3500.JPG

IMG_3501.JPG

IMG_3506.JPG

IMG_3508.JPG

IMG_3510.JPG

IMG_3511.JPG

IMG_3528.JPG

IMG_3523.JPG

IMG_3520.JPG

IMG_3514.JPG

IMG_3512.JPG

IMG_3489.JPG

IMG_3487.JPG

IMG_3484.JPG