เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายชาญณรงค์ ฟังเพราะ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด ให้การต้อนรับ นายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคณะ ในการประชุม คณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๒ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๔ เทศบาลเมืองล้อมแรด และเข้าร่วมการประชุมโดยมี นายยรรยง กุนาคำ นายอำเภอเถิน พร้อมด้วย นายอำเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตำบล ในพื้นที่ ๓ อำเภอ ได้แก่ อำเภอเถิน แม่พริก และอำเภอสบปราบ มาร่วมประชุมดังกล่าว 

IMG_20200312_101326.jpg

DSC_0028.JPG

DSC_0005.JPG

IMG_20200312_101326.jpg

DSC_0004.JPG

IMG_20200312_102145.jpg

IMG_20200312_102016.jpg

IMG_20200312_102004.jpg

IMG_20200312_101957.jpg

IMG_20200312_101857.jpg

IMG_20200312_101806.jpg

IMG_20200312_101504.jpg

IMG_20200312_101339.jpg

IMG_20200312_100650.jpg

IMG_20200312_101115.jpg

IMG_20200312_100537.jpg

IMG_20200312_100640.jpg

IMG_20200312_100130.jpg

IMG_20200312_100348.jpg

IMG_0182.JPG

IMG_0183.JPG

IMG_0174.JPG

IMG_0180.JPG

DSC_0030.JPG

DSC_0032.JPG

DSC_0021.JPG

DSC_0016.JPG

DSC_0011.JPG

(DSC_0009.JPG 

ภาพ:ข่าว เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)