19/07/62 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณ นาย นรินทร์ ห่วงไธสง ปลัดเทศบาลเมืองล้อมแรดพร้อมครอบครัว ที่ร่วมทำบุญมอบเงินให้กับทางบรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดเพื่อให้นำไปเติมน้ำมันเชื้อเพลิงรถกู้ภัย บล 1496 ไว้ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ป่วย-ผู้ประสบอุบัติเหตุและสาธารณภัยต่างๆ.
(ภาพ:ข่าว งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)  

67421314_2291381610982379_3914131201538916352_n.jpg67217006_2291132597673947_403033812591706112_n.jpg67321314_2291132694340604_3952726074013515776_n.jpg