14/04/62 บรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดขอขอบพระคุณ คุณนิ่มนวล เถินบุรินทร์ ที่ได้มอบขนมและน้ำหวานให้กับทีมงานบรรเทาสาธารณภัยเมืองล้อมแรดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่.
(ภาพ:ข้อมูล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

56922766_2130994293687779_6101342691436527616_n.jpg57774948_2130994340354441_7324256799870156800_n.jpg