พิมพ์
หมวดหลัก: กองช่าง
หมวด: จัดซื้อจัดจ้าง กช.
ฮิต: 446

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาต ๒๒ นิ้ว โดยมีรายละเอียดตังนี้- เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้เครื่องยนต์ แบบมือถือ- ใช้เครื่องยนต์เบนซิน ๑ สูบ ๒ จังหวะ- ความจุกระบอกสูบ ๒๒ ซีซี- ใบมีดตัดขนาต ๒๒ นิ้ว- เครื่องยนต์ขนาด ๑.๕ HP- ใบมีดตัดสามารถใช้ได้ทั้งสองด้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล กองช่างเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00152all-page-007.jpg

box001.gif