เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมฝารางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนเถินบุรี ตั้งแต่ธนาคารกรุงเทพถึงหน้าตลาดจําเริญยนต์ ฝั่งตะวันออก (กข.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล กองช่างเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00213-256-page-001.jpgWork-tmlr-00213-256-page-002.jpg