เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เทศบาลเมืองล้อมแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00213-120-page-001.jpg

box001.gif 

Work-tmlr-00213-120-page-001.jpg