เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมรถบบรทุกขยะ ๘๑-๕๖๒๙, ๘๐-๙๓๐๐ (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00199001-page-001.jpg

box001.gif