เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทําป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

00705-03-page-003.jpg00705-03-page-004.jpg