เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบรรทุก ๖ ล้อ (ขนาด ๔ ลูกบาศก์เมตร) เพื่อทําการขนย้ายดินปรับเกลี่ยลูกรัง บ่อขยะเทศบาลเมืองล้อมแรด (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

09-03-2564-page-009.jpg09-03-2564-page-011.jpg