เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาครอบที่เผาศพ (ฌาปนสถานเด่นแก้ว) สธ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

11-139669178_483004496435446_6852946338483267544_n.jpg12-141673574_442354243477036_9014720937859213376_n.jpg