เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทําแผ่นพับให้ความรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00213-263-page-001.jpgWork-tmlr-00213-263-page-002.jpg