เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๑-๒๑๐๘, ๘๑-๐๐๔๙ ,๘๑-๕๖๒๙ ลําปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

Work-tmlr-00213--232-page-001.jpgWork-tmlr-00213--232-page-002.jpg