เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบรรทุก ๖ ล้อ ไม่น้อยกว่า ๔.๕ ลูกบาศก์เมตร ขนดินลูกรัง กลบขยะพื้นที่บริเวณบ่อขยะเทศบาลเมืองล้อมแรด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง) 

Work-tmlr-00213-201-page-001.jpg

Work-tmlr-00213-201-page-002.jpg