เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันและจ้างเหมาจัดทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม (สธ.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00213-165-page-001.jpg

box001.gif

Work-tmlr-00213-165-page-001.jpg