เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสอบคุณภาพน้ำ ตามโครงการตรวจ/ควบคุมคุณภาพน้ำอุปโภคและบริโภค (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00213-160-page-001.jpg

box001.gif

Work-tmlr-00213-160-page-001.jpg