เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ลดการใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติก (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00213-137-page-001.jpg

box001.gif

Work-tmlr-00213-137-page-001.jpg