เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถแบ๊คโฮร์ ฝังกลบ เกลี่ยขยะ พื้นที่บ่อขยะเทศบาลเมืองล้อมแรด (สธ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00213-134-page-001.jpg

box001.gif

Work-tmlr-00213-134-page-001.jpg