เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (สส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(ภาพ:ข้อมูล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองล้อมแรด จ.ลำปาง)

Work-tmlr-00213-119-page-001.jpg

box001.gif

Work-tmlr-00213-119-page-001.jpg